zakres działalności

Naprawa kanalizacji Warszawa

W zakresie naszych usług  znajdują się:awaria kanalizacji Warszawa

– kamerowanie i inspekcja kanałów kanalizacji, przykanalików, studni kanalizacyjnych
– wykrywanie zapadlisk kanalizacji, niedrożności kanalizacji
– czyszczenie kanałów przy pomocy pomp WUKO
– czyszczenie kanalizacji w garażach podziemnych
– czyszczenie przykanalików

– udrażnianie mechaniczne zatorów kanalizacji
– usuwanie przeszkód w przepływie kanalizacji
– usuwanie osadów kanalizacyjnych ruchomych (piaski, kamienie, belki itp.)
– usuwanie przeszkód stałych jak korzenie drzew i krzewów, prętów zbrojeniowych, opon itp.
– naprawa niepoprawnych podłączeń przewodów kanalizacyjnych,
– usuwanie nieszczelności oraz przemieszczenia rur kanalizacyjnych

Zajmujemy się:
Likwidację zjawiska infiltracji/eksfiltracji w przewodach kanalizacyjnych;
Naprawa wystającego uszczelnienia do wnętrza przewodów kanalizacyjnych,
Usuwaniem narostów poinfiltracyjnch w instalacjach kanalizacji,
Naprawą wykruszeń rur na złączach, przemieszczeń poprzecznych, rozsunięć

Naprawą konstrukcji kanałów, korozja wewnętrznej ścian przewodu kanalizacyjnego,
Naprawą rys i pęknięć oraz ubytków fragmentu powłoki konstrukcji kanałów,
Naprawą zapadnięć konstrukcji przewodów, deformacji, spękań.

Naprawą konstrukcji studni kanalizacyjnych, kinet, przepadów wewnętrzych i zewnętrzych.
Naprawą przepompowni ścieków, wymiana pomp

Wypompowywanie ścieków i wody z zalanych pomieszczeń
Naprawa zapadlisk, wymiana gruntu, zagęszczenie terenu

Oferujemy profesjonalną ocenę stanu eksploatowanej sieci kanalizacji za pomocą kamery inspekcyjnej. Oferta ta jest dedykowana szczególnie do osób, które często spotykają się z problemem zatkanych rur kanalizacji sanitarnej czy deszczowej.

Prowadzimy  prace ziemne w sytuacji gdy występują wody gruntowe. Prace te prowadzimy z wykorzystaniem szalunków systemowych, systemu pomp próżniowych i igłofiltrów, oraz systemu studni głębinowych wraz z pompami