zakres działalności

W zakresie naszych usług  znajdują się:
Kamerowanie i inspekcja kanałów kanalizacji, czyszczenie zatorów przy pomocy pomp WUKO
Usuwanie przeszkód w przepływie kanalizacji takich jak:
– osady kanalizacyjne ruchome (piaski, kamienie, belki itp.)
– usuwanie przeszkód stałych jak korzenie drzew i krzewów, prętów zbrojeniowych, belek, opon itp.
– naprawa niepoprawnego podłączenia przewodów kanalizacyjnych,

Usuwanie nieszczelności oraz przemieszczenia rur kanalizacyjnych
Likwidację zjawiska infiltracji/eksfiltracji w przewodach kanalizacyjnych;
Naprawa wystającego uszczelnienia do wnętrza przewodów kanalizacyjnych,
Usuwanie narostów poinfiltracyjnch w instalacjach kanalizacji,
Naprawa wykruszeń rur na złączach, przemieszczeń poprzecznych, rozsunięć

Naprawa konstrukcji kanałów, korozja wewnętrznej ścian przewodu kanalizacyjnego,
Naprawa rys i pęknięć oraz ubytków fragmentu powłoki konstrukcji kanałów,
Naprawa zapadnięć konstrukcji przewodów, deformacji, spękań.

Naprawa konstrukcji studni kanalizacyjnych, kinet, przepadów.
Naprawa przepompowni ścieków

Oferujemy profesjonalną ocenę stanu eksploatowanej sieci kanalizacji. Oferta ta jest dedykowana szczególnie do osób, które często spotykają się z problemem zatkanych rur kanalizacji sanitarnej czy deszczowej.

Dzięki zastosowaniu przez nas kamer inspekcyjnych możliwe jest sprawdzenie jaki jest faktyczny stan elementów kanalizacji, ustalić przyczynę powtarzających się, a także precyzyjne zlokalizowanie uszkodzonych elementów. Podgląd tv na żywo pozwala ustalić przyczynę zatorów i znaleźć czynniki blokujące swobodny przepływ wody i ścieków. Sprawdzamy również spadki rur kanalizacyjnych, a także inne techniczne aspekty instalacji zewnętrznych, które ciężko byłoby zlokalizować w sposób tradycyjny. Profesjonalna inspekcja TV często wymagana jest przy budowie nowych obiektów wodno-kanalizacyjnych. Kamerowanie kanalizacji między innymi służą do uzupełnienia dokumentacji budowlanej, na potrzeby odbioru instalacji. Filmowanie instalacji kanalizacji od wewnątrz przydaje się szczególnie w trakcie prac renowacyjnych sieci kanalizacyjnej. Dzięki odpowiedniemu wykonaniu inspekcji TV kanalizacji możliwe jest prawidłowe ocenienie czy konieczna jest całościowa wymiana elementów instalacyjnych czy wystarczające okaże się czyszczenie kanalizacji WUKO. Bez wykorzystania kamery inspekcyjnej nie będzie możliwe precyzyjne ustalenie, w którym miejscu znajduje się zator i co powoduje ten zator.